Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨawŋ˧˥tʂa̰wŋ˩˧tʂawŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂawŋ˩˩tʂa̰wŋ˩˧

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

tróng

  1. Cái cùm chân.
    Gông đóng tróng mang (tng).

Tham khảo sửa