Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  Hoa Kỳ  [ˈθɪn]

Tính từSửa đổi

thin /ˈθɪn/

 1. Mỏng, mảnh.
  a thin sheet of paper — tờ giấy mỏng
  a thin piece of string — sợi dây mảnh
 2. Gầy gò, mảnh dẻ, mảnh khảnh.
  as thin as a lath — gầy như cái que
 3. Loãng.
  thin porridge — cháo loãng
  thin wine — rượu nhẹ, rượu pha loãng
  thin air — không khí loãng
 4. Thưa, thưa thớt, lơ thơ.
  thin hair — tóc thưa
  thin audience — thính giả thưa thớt
 5. Nhỏ, nhỏ hẹp, yếu ớt.
  a thin voice — giọng nói nhỏ nhẹ
 6. Mong manh; nghèo nàn.
  a thin excuse — một lý do cáo lỗi mong manh không vững
  a thin story — một câu chuyện nghèo nàn
 7. (Từ lóng) Khó chịu, buồn chán.
  to have a thin time — buồn bực, chán

Ngoại động từSửa đổi

thin ngoại động từ /ˈθɪn/

 1. Làm cho mỏng, làm cho mảnh.
 2. Làm gầy đi, làm gầy bớt.
 3. Làm loãng, pha loãng.
 4. Làm thưa, làm giảm bớt, tỉa bớt.
  to thin out the leaves — tỉa bớt lá

Chia động từSửa đổi

Nội động từSửa đổi

thin nội động từ /ˈθɪn/

 1. Mỏng ra, mảnh đi.
 2. Gầy đi.
 3. Loãng ra.
 4. Thưa bớt đi, thưa thớt.

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi