Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

thins

  1. Động từ thin chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi