Tiếng Anh sửa

 
soldier

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ˈsoʊl.dʒɜː/
  Hoa Kỳ

Danh từ sửa

soldier (số nhiều soldiers) /ˈsoʊl.dʒɜː/

 1. Lính, quân lính, binh sĩ, quân nhân.
  a soldier of fortune — lính đánh thuê
  the Unknown Soldier — chiến sĩ vô danh
 2. Người chỉ huy có tài, nhà quân sự có tài.
  a great soldier — nhà quân sự vĩ đại
 3. (Hàng hải; từ lóng) Thủy thủ lười biếng; thủy thủ hay trốn việc.

Thành ngữ sửa

Nội động từ sửa

soldier nội động từ /ˈsoʊl.dʒɜː/

 1. Đi lính.
  to go soldiering — đi lính
 2. (Hàng hải; từ lóng) Trốn việc.

Chia động từ sửa

Thành ngữ sửa

Tham khảo sửa