Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓïŋ˧˧ siʔi˧˥ɓïn˧˥ ʂi˧˩˨ɓɨn˧˧ ʂi˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓïŋ˧˥ ʂḭ˩˧ɓïŋ˧˥ ʂi˧˩ɓïŋ˧˥˧ ʂḭ˨˨

Từ nguyên

sửa
: sĩ quan

Danh từ

sửa

binh sĩ

  1. Binh línhsĩ quan; Quân đội nói chung.
    Trần Hưng-đạo rất mực thương yêu binh sĩ.

Tham khảo

sửa