Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˥ ta̤ːj˨˩kɔ̰˩˧ taːj˧˧˧˥ taːj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˩˩ taːj˧˧kɔ̰˩˧ taːj˧˧

Tính từ

sửa

có tài

  1. Từ diễn tả người có tài năng khiếu bẩm sinh, tài năng trời cho, rất giỏi trong cái gì đó.
    Chị Hương là người có tài.

Dịch

sửa