Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˥ ta̤ːj˨˩kɔ̰˩˧ taːj˧˧˧˥ taːj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˩˩ taːj˧˧kɔ̰˩˧ taːj˧˧

Tính từ sửa

có tài

  1. Từ diễn tả người có tài năng khiếu bẩm sinh, tài năng trời cho, rất giỏi trong cái gì đó.
    Chị Hương là người có tài.

Dịch sửa