Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kwən˧˧ ɲən˧˧kwəŋ˧˥ ɲəŋ˧˥wəŋ˧˧ ɲəŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kwən˧˥ ɲən˧˥kwən˧˥˧ ɲən˧˥˧

Danh từ

sửa

quân nhân

  1. Người phục vụ trong quân đội, bao gồm sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩquân nhân chuyên nghiệp.

Tham khảo

sửa