Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  Hoa Kỳ  [ˈslɪm]

Tính từSửa đổi

slim /ˈslɪm/

 1. Mảnh khảnh, mảnh dẻ, thon.
  slim fingers — ngón tay thon búp măng
 2. Ít ỏi, sơ sài, nghèo nàn, mỏng manh.
  slim possibility — khả năng có thể được rất mỏng manh
 3. Láu, khôn lỏi, xảo quyệt.

Danh từSửa đổi

slim /ˈslɪm/

 1. Bùn, bùn loãng.
 2. Nhớt .
 3. Chất nhớ bẩn.
 4. Bitum lỏng.

Ngoại động từSửa đổi

slim ngoại động từ /ˈslɪm/

 1. Làm cho người thon nhỏ (bằng cách ăn kiêng và tập thể dục).
 2. Phủ đầy bùn; phủ đầy.

Chia động từSửa đổi

Nội động từSửa đổi

slim nội động từ /ˈslɪm/

 1. Trở thành thon nhỏ.

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi