Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
səː˧˧ sa̤ːj˨˩ʂəː˧˥ ʂaːj˧˧ʂəː˧˧ ʂaːj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂəː˧˥ ʂaːj˧˧ʂəː˧˥˧ ʂaːj˧˧

Phó từ sửa

sơ sài

  1. Qua loa không kỹ.
    Làm sơ sài.

Tính từ sửa

sơ sài

  1. Lơ thơ, đơn giản.
    Đồ đạc sơ sài.

Dịch sửa

Tham khảo sửa