Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
səː˧˧ sa̤ːj˨˩ʂəː˧˥ ʂaːj˧˧ʂəː˧˧ ʂaːj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂəː˧˥ ʂaːj˧˧ʂəː˧˥˧ ʂaːj˧˧

Phó từ

sửa

sơ sài

  1. Qua loa không kỹ.
    Làm sơ sài.

Tính từ

sửa

sơ sài

  1. Lơ thơ, đơn giản.
    Đồ đạc sơ sài.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa