Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨə̰ː˧˩˧ tʰa̤jŋ˨˩tʂəː˧˩˨ tʰan˧˧tʂəː˨˩˦ tʰan˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂəː˧˩ tʰajŋ˧˧tʂə̰ːʔ˧˩ tʰajŋ˧˧

Ngoại động từ sửa

trở thành

  1. Như trở nên

Dịch sửa