Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋo̤j˨˩ zo̤j˨˩ŋoj˧˧ ʐoj˧˧ŋoj˨˩ ɹoj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋoj˧˧ ɹoj˧˧

Xem thêm

sửa

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa