Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /ˈkwɑɪ.ət/
  Hoa Kỳ

Tính từ

sửa

quiet /ˈkwɑɪ.ət/

 1. Lặng, lặng lẽ, yên lặng, yên tĩnh, trật tự, im lặng.
  The Quiet Outbreak of War
  Màn khai chiến lặng lẽ
 2. Trầm lặng.
 3. Nhã (màu sắc).
  quiet colours — màu nhã
 4. Thái bình, yên ổn, thanh bình; thanh thản.
  quiet times — thời đại thái bình
  quiet conscience — lương tâm thanh thản
 5. Thầm kín, kín đáo.
  to harbour quiet resentment — nuôi một mối oán hận thầm kín
  to keep something quiet — giữ kín một điều gì
 6. Đơn giản, không hình thức.
  a quiet dinner-party — bữa cơm thết đơn giản thân mật
  a quiet wedding — lễ cưới đơn giản không hình thức

Danh từ

sửa

quiet /ˈkwɑɪ.ət/

 1. Sự yên lặng, sự yên tĩnh, sự êm ả.
  in the quiet of night — trong đêm khuya thanh vắng
  a few hours of quiet — một vài giờ phút êm ả
 2. Sự yên ổn, sự thanh bình, sự thanh thản.
  to live in quiet — sống trong cảnh thanh bình

Ngoại động từ

sửa

quiet ngoại động từ /ˈkwɑɪ.ət/

 1. Làm êm, làm dịu, làm nín, vỗ về.
  to quiet a fretful child — dỗ một em bé đang quấy

Chia động từ

sửa

Nội động từ

sửa

quiet nội động từ /ˈkwɑɪ.ət/

 1. (+ down) Trở lại yên tĩnh, lắng xuống.
  the city quieted down — thành phố trở lại yên tĩnh

Chia động từ

sửa

Tham khảo

sửa