Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
la̤ːm˨˩ zḭʔw˨˩laːm˧˧ jḭw˨˨laːm˨˩ jiw˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
laːm˧˧ ɟiw˨˨laːm˧˧ ɟḭw˨˨

Động từ sửa

làm dịu

  1. Hoạt động khiến cho bớt gay go, kịch liệt.
    Làm dịu tình hình thế giới đang căng thẳng.

Dịch sửa

Tham khảo sửa