Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈmæ.nɪdʒ]

Ngoại động từSửa đổi

manage ngoại động từ /ˈmæ.nɪdʒ/

 1. Quản lý, trông nom.
  to manage a bank — quản lý một nhà ngân hàng
  to manage a household — trông nom công việc gia đình
 2. Chế ngự, kiềm chế; điều khiển, sai khiến, dạy dỗ, dạy bảo.
  I cannot manage that horse — tôi không thể nào chế ngự nổi con ngựa kia
  a child very difficult to manage — một đứa trẻ khó dạy (bảo)
 3. Thoát khỏi, gỡ khỏi; xoay xở được, giải quyết được.
  how could you manage that bisiness? — anh làm thế nào để có thể giải quyết được vấn đề ấy?
 4. Dùng, sử dụng.
  how do you manage those levers? — anh sử dụng những cái đòn bẫy này thế nào?
  can you manage another bottle? — anh có thể làm thêm một chai nữa không?

Chia động từSửa đổi

Nội động từSửa đổi

manage nội động từ /ˈmæ.nɪdʒ/

 1. Đạt kết quả, đạt mục đích, xoay sở được, tìm được cách.
  he knows how to manage — nó biết cách xoay sở, nó biết cách giải quyết

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi