Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨəwŋ˧˧ nɔm˧˧tʂəwŋ˧˥ nɔm˧˥tʂəwŋ˧˧ nɔm˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂəwŋ˧˥ nɔm˧˥tʂəwŋ˧˥˧ nɔm˧˥˧

Động từ sửa

trông nom

  1. Hành động coi, chăm lo cho ai đó
    Trông nom con cái.

Dịch sửa

Tham khảo sửa