Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈleɪ.ɜː]

Danh từSửa đổi

layer /ˈleɪ.ɜː/

 1. Người đặt, người gài (bẫy).
 2. Lớp.
  a layer of clay — lớp đất sét
 3. (Địa lý,ddịa chất) Tầng đất, địa tầng.
 4. Cành chiết.
 5. Mái đẻ (trứng).
  a good layer — mái đẻ (trứng) tốt
 6. (Số nhiều) Dải lúa bị rạp.
 7. Đầm nuôi trai.

Ngoại động từSửa đổi

layer ngoại động từ /ˈleɪ.ɜː/

 1. Sắp từng lớp, sắp từng tầng.
 2. Chiết cành.

Chia động từSửa đổi

Nội động từSửa đổi

layer nội động từ /ˈleɪ.ɜː/

 1. Ngả, ngả rạp xuống (lúa).

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Ngoại động từSửa đổi

layer ngoại động từ /le.je/

 1. Mở lối xuyên qua.
  Layer une forêt — mở lối xuyên rừng
 2. (Lâm nghiệp) Đánh dấu cây dành lại (không chặt).
 3. Đẽo mặt (đá).

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi