Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈɡoʊst]

Danh từSửa đổi

ghost /ˈɡoʊst/

 1. Ma.
  to raise ghost — làm cho ma hiện lên
  to lay ghost — làm cho ma biến đi
 2. Gầy như ma.
 3. Bóng mờ, nét thoáng một chút.
  to put on a ghost of a smile — thoáng mỉm cười
  not the ghost of a doubt — không một chút nghi ngờ
  not the ghost of a chance — không một chút hy vọng gì cả
 4. Người giúp việc kín đáo cho một nhà văn; người viết thuê cho một nhà văn.
 5. (Từ cổ,nghĩa cổ) Linh hồn, hồn.
  to give up the ghost — hồn lìa khỏi xác; chết

Thành ngữSửa đổi

Động từSửa đổi

ghost /ˈɡoʊst/

 1. Hiện ra, ám ảnh, lảng vảng như một bóng ma.
 2. Giúp việc kín đáo cho một nhà văn; viết thuê cho một nhà văn.

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi