Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zup˧˥ viə̰ʔk˨˩jṵp˩˧ jiə̰k˨˨jup˧˥ jiək˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟup˩˩ viək˨˨ɟup˩˩ viə̰k˨˨ɟṵp˩˧ viə̰k˨˨

Động từ

sửa

giúp việc

  1. Làm đỡ một số việc.
    Người giúp việc.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa