Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
mo̰ʔt˨˩ ʨut˧˥mo̰k˨˨ ʨṵk˩˧mok˨˩˨ ʨuk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
mot˨˨ ʨut˩˩mo̰t˨˨ ʨut˩˩mo̰t˨˨ ʨṵt˩˧

Danh từ

sửa

một chút

  1. Một mức nào đó thôi, không đáng kể.
    Mầm cây mới nhú lên một chút.
    Có được một chút thành tích.
    Chờ cho một chút.

Tham khảo

sửa