Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  Hoa Kỳ

Từ tương tựSửa đổi

Danh từ riêngSửa đổi

May (plural Mays) /ˈmeɪ/

  1. Tháng năm.
  2. (Nghĩa bóng) Tuổi thanh xuân.
    in the May of life — đang tuổi thanh xuân, đang thời trai trẻ
  3. (Số nhiều) Những kỳ thi tháng năm (ở trường đại học Căm-brít).
  4. (Số nhiều) Những cuộc đua thuyền tháng năm.
  5. (Thực vật học) Cây táo gai.

Thành ngữSửa đổi

Tham khảoSửa đổi