Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨa̰ʔm˨˩ʨa̰m˨˨ʨam˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨam˨˨ʨa̰m˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

chặm

  1. (Ph.) . Thấm từng ít một cho khô. Chặm nước mắt. Kéo vạt áo chặm mồ hôi.

Tham khảo sửa