Tiếng AnhSửa đổi

 
bridge

Cách phát âmSửa đổi

[ˈbrɪdʒ]

Danh từSửa đổi

bridge /ˈbrɪdʒ/

 1. (Đánh bài) Brit.

Danh từSửa đổi

bridge /ˈbrɪdʒ/

 1. Cái cầu.
 2. Sống (mũi).
 3. Cái ngựa đàn (viôlông, ghita... ).
 4. (Vật lý) Cầu.
  resistancy bridge — cầu tần cao
 5. (Hàng hải) Đài chỉ huy của thuyền trưởng.

Thành ngữSửa đổi

Ngoại động từSửa đổi

bridge ngoại động từ /ˈbrɪdʒ/

 1. Xây cầu qua (sông... ).
 2. Vắt ngang.
  the rainbow bridges the sky — cầu vồng bắt ngang bầu trời
 3. Vượt qua, khắc phục.
  to bridge over the difficulties — vượt qua những khó khăn

Thành ngữSửa đổi

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
bridge
/bʁidʒ/
bridges
/bʁidʒ/

bridge /bʁidʒ/

 1. (Đánh bài) Bài brit.

Tham khảoSửa đổi