Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zut˧˥ luj˧˧ʐṵk˩˧ luj˧˥ɹuk˧˥ luj˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɹut˩˩ luj˧˥ɹṵt˩˧ luj˧˥˧

Động từ sửa

rút lui

  1. Bỏ một vị trí trở về phía sau.
    Bị đánh mạnh, quân địch phải rút lui.
  2. Không tiếp tục nữa.
    Trước lí lẽ sắc bén của ông ấy anh ta phải rút lui ý kiến.

Tham khảo sửa