Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗɔ̰ʔt˨˩ɗɔ̰k˨˨ɗɔk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗɔt˨˨ɗɔ̰t˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

đọt

  1. Ngọn thân hay cành cây còn non.
    Đọt ổi.
    Đọt chuối.
  2. (Ph.) Phần trên cùng của cây cao; ngọn.
    Leo lên tận đọt dừa.

Dịch sửa

Tham khảo sửa