Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
liəp˧˥liə̰p˩˧liəp˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
liəp˩˩liə̰p˩˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Danh từ sửa

liếp

 1. Tấm mỏng đan bằng tre nứa, dùng để che chắn.
  Cửa liếp .
  Gió lùa qua khe liếp.
  Đan liếp.
 2. Luống.
  Trồng vài liếp rau.
  Liếp đậu.

Tham khảo sửa