Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
liəp˧˥liə̰p˩˧liəp˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
liəp˩˩liə̰p˩˧

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Danh từ

sửa

liếp

 1. Tấm mỏng đan bằng tre nứa, dùng để che chắn.
  Cửa liếp .
  Gió lùa qua khe liếp.
  Đan liếp.
 2. Luống.
  Trồng vài liếp rau.
  Liếp đậu.

Tham khảo

sửa