Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /ˈtɑːt/
  Hoa Kỳ

Danh từ

sửa

tot /ˈtɑːt/

 1. một chút, một chút xíu.
 2. Trẻ nhỏ ((cũng) tinny tot).
 3. (Thông tục) Hớp, ly nhỏ.
  a tot of whisky — một lý nhỏ uytky

Danh từ

sửa

tot /ˈtɑːt/

 1. (Thông tục) Tổng cộng, số cộng lại.

Ngoại động từ

sửa

tot ngoại động từ /ˈtɑːt/

 1. Cộng, cộng lại.
  to tot up a column of figures — cộng một cột số lại
  to tot up expenses — cộng cái món chi tiêu

Chia động từ

sửa

Nội động từ

sửa

tot nội động từ /ˈtɑːt/

 1. Tổng cộng được, lên tới.
  to tot up to 50d — tổng cộng được 50 đồng

Chia động từ

sửa

Tham khảo

sửa

Tiếng Hà Lan

sửa

Giới từ

sửa

tot

 1. tới, đến
  We zijn van hier tot Hanoi gefietst.
  Chúng tôi đạp xe từ đây tới Hà Nội.
  Je mag tot zondag blijven.
  Bạn được phép ở lại đến ngày chủ nhật.
 2. làm, gây
  Hij heeft zichzelf tot keizer gekroond.
  Ông tự xưng làm hoàng đế.
  We verbouwen die stal tot huurhuis.
  Chúng tôi sửa lại cái chuồng ấy đểthành nhà cho thuê.
 3. hẹn gặp lại
  Tot morgen!
  Hẹn mai gặp lại!
 4. gây (cảm xúc)
  Tot mijn verrassing heb ik gewonnen.
  Tôi ngạc nhiên vì thắng.

Liên từ

sửa

tot

 1. đến lúc
  We wandelen verder tot het regent.
  Chúng ta dạo tiếp cho đến khi trời mưa.

Tiếng Quảng Lâm

sửa

Danh từ

sửa

tot

 1. chuột.

Đồng nghĩa

sửa