Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
həːp˧˥hə̰ːp˩˧həːp˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
həːp˩˩hə̰ːp˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

hớp

  1. Lượng chất nước có thể đưa vào miệng mỗi lần.
    Nhấp từng hớp rượu.
    Xin một hớp nước.

Động từ sửa

hớp

  1. Mở miệng để đưa vào một ít chất nước rồi ngậm ngay lại.
    Hớp một ngụm trà.

Dịch sửa

Tham khảo sửa