Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

tots

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của tot

Chia động từSửa đổi