Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈmɛs.ɪdʒ]

Danh từSửa đổi

message /ˈmɛs.ɪdʒ/

 1. Thư tín, điện, thông báo, thông điệp.
  a wireless message — bức điện
  a message of greeting — điện mừng
 2. Việc uỷ thác, việc giao làm, việc sai làm.
  to send someone on a message — bảo ai đi làm việc gì
 3. Lời truyền lại, lời tiên báo (của thần, nhà tiên tri... ).

Ngoại động từSửa đổi

message ngoại động từ /ˈmɛs.ɪdʒ/

 1. Báo bằng thư.
 2. Đưa tin, đánh điện.

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
message
/me.saʒ/
messages
/me.saʒ/

message /me.saʒ/

 1. Việc ủy thác, sứ mệnh.
  S’acquitter d’un message — làm tròn sứ mệnh
 2. Thư tín; lời truyền đạt.
  Recevoir un message — nhận thư tín
 3. Thông điệp.
  Message du président de la république — thông điệp của chủ tịch nước cộng hòa

Tham khảoSửa đổi