Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
sɨ̰ʔ˨˩ tʰə̰ʔt˨˩ʂɨ̰˨˨ tʰə̰k˨˨ʂɨ˨˩˨ tʰək˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂɨ˨˨ tʰət˨˨ʂɨ̰˨˨ tʰə̰t˨˨

Danh từ Sửa đổi

sự thật

  1. Xem sự thực
    Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng. (ca dao)

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi