Tiếng PhápSửa đổi

Danh từSửa đổi

nouvelle

  1. tin tức, một chuyện về một điều gì mà đã xảy ra.

Từ liên hệSửa đổi

les nouvelles

DịchSửa đổi

Tính từSửa đổi

nouvelle

  1. giống cái của nouveau

DịchSửa đổi