Tiếng Việt sửa

 
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hwaː˧˥ ha̰ʔwk˨˩hwa̰ː˩˧ ha̰wk˨˨hwaː˧˥ hawk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hwa˩˩ hawk˨˨hwa˩˩ ha̰wk˨˨hwa̰˩˧ ha̰wk˨˨

Từ nguyên sửa

Phiên âm từ chữ Hán 化學 (, phiên âm là hóa, nghĩa là sự biến hóa của các chất, + , phiên âm là học, nghĩa là môn học)

Danh từ sửa

hóa học, hoá học

  1. Bộ khoa học tự nhiên nghiên cứu về thành phần cấu tạo, tính chất, và sự biến đổi của các chất.
    Công nghệ kỹ thuật hóa học.
    Chương trình môn hóa học.

Từ dẫn xuất sửa

Dịch sửa

Tính từ sửa

hóa học, hoá học

  1. (thuộc) Hóa học.

Từ dẫn xuất sửa

Dịch sửa