Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰəwŋ˧˧ tin˧˧tʰəwŋ˧˥ tin˧˥tʰəwŋ˧˧ tɨn˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰəwŋ˧˥ tin˧˥tʰəwŋ˧˥˧ tin˧˥˧

Danh từ sửa

thông tin

  1. Điều được truyền đi cho biết, tin truyền đi (nói khái quát). Bài viếtlượng cao.
  2. Tin (khái niệm cơ bản của điều khiển học).

Động từ sửa

thông tin

  1. Truyền tin cho nhau để biết.
    Thông tin bằng điện thoại.
    Buổi thông tin khoa học.
    Chiến sĩ thông tin (làm công tác thông tin).

Dịch sửa

Tham khảo sửa