Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰaːm˧˧tʰaːm˧˥tʰaːm˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰaːm˧˥tʰaːm˧˥˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

tham

 1. (Kng.) . Tham biện hoặc tham tri (gọi tắt).
  Quan tham.
  Ông tham.

Động từ sửa

tham

 1. Ham muốn một cách thái quá, không biết chán.
  Tham ăn.
  Tham của.
  Lòng tham không đáy.
  Tham thì thâm (tục ngữ).
 2. (Dùng phụ sau đg.) . (Làm việc gì) cố cho được nhiều không biết tự kiềm chế, do đó làm quá nhiều, quá mức.
  Ăn tham.
  Bài viết tham quá.

Dịch sửa

Tham khảo sửa

Tiếng Pnar sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

tham

 1. Con cua.