Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰaːm˧˥tʰa̰ːm˩˧tʰaːm˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰaːm˩˩tʰa̰ːm˩˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

thám

  1. Dò xét.

Tham khảo sửa

Tiếng Chứt sửa

Cách phát âm sửa

Số từ sửa

thám

  1. tám.

Tiếng Nguồn sửa

Cách phát âm sửa

Số từ sửa

thám

  1. tám.