Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
haːm˧˧ muən˧˥haːm˧˥ muəŋ˩˧haːm˧˧ muəŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
haːm˧˥ muən˩˩haːm˧˥˧ muən˩˧

Động từ

sửa

ham muốn

  1. Mong muốn thiết tha.
    Ham muốn học hỏi.

Tham khảo

sửa