Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kwaː˧˥ mɨk˧˥kwa̰ː˩˧ mɨ̰k˩˧waː˧˥ mɨk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kwaː˩˩ mɨk˩˩kwa̰ː˩˧ mɨ̰k˩˧

Tính từ sửa

quá mức

  1. Vượt quá giới hạn cho phép
  2. Mức độ khó có thể chấp nhận

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)