Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰɔ̤j˨˩tʰɔj˧˧tʰɔj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰɔj˧˧

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Tính từ Sửa đổi

thòi

  1. Chìa một phần ra ngoài, lòi ra.
    Tà áo trong thòi ra ngoài.

Tham khảo Sửa đổi