Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
laj˧˥la̰j˩˧laj˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
laj˩˩la̰j˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

láy

  1. Nhắc lại.
    Láy mãi lời oán trách.

Tham khảo sửa