Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hə̤m˨˩həm˧˧həm˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
həm˧˧

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

hầm

 1. Con hổ.
  Chốn ấy hang hầm, chớ mó tay. (Hồ Xuân Hương)
 2. Rãnh hoặc hố đào dưới đất.
  Đào được một cô thanh niên xung phong bị sập hầm hàm ếch. (Nguyễn Khải)

Tính từ Sửa đổi

hầm

 1. Đã được đun lâu.
 2. Trgt Nói nằm kín một chỗ.

Động từ Sửa đổi

hầm

 1. Đun lâu cho thật nhừ.
  Hầm thịt bò.

Tham khảo Sửa đổi