Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /ˈstə.di/
  Hoa Kỳ

Danh từSửa đổi

study /ˈstə.di/

 1. Sự học tập; sự nghiên cứu.
  to give one's hours to study — để hết thì giờ vào học tập
  to make a study of something — nghiên cứu một vấn đề gì
 2. Đối tượng nghiên cứu.
 3. Sự chăm chú, sự chú ý.
  it shall be my study to write correctly — tôi sẽ chú ý để viết cho đúng
 4. Sự suy nghĩ lung, sự trầm tư mặc tưởng ((thường) brown study).
  to be lost in a brown study — đang suy nghĩ lung, đang trầm tư mặc tưởng
 5. Phòng làm việc, phòng học (học sinh đại học); văn phòng (luật sư).
 6. (Nghệ thuật) Hình nghiên cứu.
 7. (Âm nhạc) Bài tập.
 8. (Sân khấu) Người học vở.
  a slow study — người học vở lâu thuộc

Ngoại động từSửa đổi

study ngoại động từ /ˈstə.di/

 1. Học; nghiên cứu.
  to study one' spart — học vai của mình
  to study books — nghiên cứu sách vở
 2. Chăm lo, chăm chú.
  to study common interests — chăm lo đến quyền lợi chung

Chia động từSửa đổi

Nội động từSửa đổi

study nội động từ /ˈstə.di/

 1. Cố gắng, tìm cách (làm cái gì).
  to study to avoid disagreeable topics — cố gắng tìm cách tránh những đề tài không hay
 2. (Từ cổ,nghĩa cổ) Suy nghĩ.

Thành ngữSửa đổi

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi