Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

studies

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của study

Chia động từSửa đổi