Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ti̤m˨˩ zaː˧˧tim˧˧ ʐaː˧˥tim˨˩ ɹaː˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tim˧˧ ɹaː˧˥tim˧˧ ɹaː˧˥˧

Động từ

sửa

tìm ra

  1. Phát hiện.

Dịch

sửa