Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ti̤m˨˩ zaː˧˧tim˧˧ ʐaː˧˥tim˨˩ ɹaː˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tim˧˧ ɹaː˧˥tim˧˧ ɹaː˧˥˧

Động từ Sửa đổi

tìm ra

  1. Phát hiện.

Dịch Sửa đổi