Tiếng Hà Lan

sửa

Thán từ

sửa

 1. này, chà
  , luister eens!
  Này, nghe chút đi!
  , dat was leuk.
  Chà, vui thế.
 2. nhỉ
  Dat was goed, !
  Tốt nhỉ!

Tiếng Pháp

sửa

Cách phát âm

sửa

Thán từ

sửa

/he/

 1. Này!
  ! là-bas, arrivez — Này! các anh kia, đến đây
 2. Chà!
  ! il pleut! — Chà! trời mưa!
 3. Ừ.
  oui! — ừ phải
  ! ! — ờ ờ!
  ! ! je ne dis pas non — ờ ờ! tôi có nói là không đâu
  bien! — (từ cũ; nghĩa cũ) như eh bien! (xem eh!)

Tham khảo

sửa