Tiếng Anh sửa

 
ray

Cách phát âm sửa

  Hoa Kỳ

Danh từ sửa

ray /ˈreɪ/

 1. (Động vật học) Cá đuối.

Danh từ sửa

ray /ˈreɪ/

 1. Tia ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)).
  the rays of the sun — tia nắng
  refelected ray — tia phản xạ;
  X ray — tia X
  ray of hope — (nghĩa bóng) tia hy vọng
 2. (Nghĩa bóng) Tia hy vọng.
 3. (Toán học) , (từ hiếm, nghĩa hiếm) bán kính.
 4. (Thực vật học) Hoa phía ngoài của cụm hoa đầu.
 5. (Động vật học) Cánh sao (của con sao biển); tai cây (cá).

Ngoại động từ sửa

ray ngoại động từ /ˈreɪ/

 1. (Thơ ca) Toả, rọi (ánh sáng).

Nội động từ sửa

ray nội động từ /ˈreɪ/

 1. (+ off, out, forth) Chiếu, toả ra (ánh sáng... ).

Tham khảo sửa

Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

Số ít Số nhiều
ray
/ʁɛ/
ray
/ʁɛ/

ray /ʁɛ/

 1. Lưới phễu (đánh cá).

Tham khảo sửa