Tiếng Việt sửa

Từ nguyên sửa

 1. Từ tiếng Pháp rail

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zə̤j˨˩ʐəj˧˧ɹəj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɹəj˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

rầy

 1. (xem từ nguyên 1) (đph).
  Như Ray: Đường rầy tàu hoả.

Tính từ sửa

rầy

 1. Lôi thôi; Phiền .
  Công việc ấy cũng rầy lắm.
 2. Trgt,; Hiện nay.
  Rầy đó mai đây. (tục ngữ)
  Ngày rầy.

Động từ sửa

rầy

 1. Làm phiền.
  Chẳng ai phiền luỵ, chẳng ai rầy (Nguyễn Công Trứ)
 2. Quở mắng.
  Nó bị mẹ nó rầy vì đi chơi quên cả bữa ăn.

Dịch sửa

Tham khảo sửa