Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ˈdʒɑː.li/

Tính từ sửa

jolly /ˈdʒɑː.li/

 1. Vui vẻ, vui tươi, vui nhộn.
 2. Chếnh choáng say, ngà ngà say.
  the jolly god — thần rượu
 3. (Từ lóng) Thú vị, dễ chịu.
  jolly weather — thời tiết dễ chịu
 4. (Mỉa mai) Thú vị gớm; dễ chịu gớm, hay ho gớm.
  what a jolly mess I am in! — mình thật là lâm vào một hoàn cảnh dễ chịu gớm!

Phó từ sửa

jolly /ˈdʒɑː.li/

 1. (Từ lóng) Rất, hết sức, lắm, quá.
  jolly tired — mệt hết sức, mệt lử
  you will jolly well have to do it — anh phải làm cái đó là đúng quá đi rồi, nhất định là anh phải làm cái đó rồi

Ngoại động từ sửa

jolly ngoại động từ /ˈdʒɑː.li/

 1. (Thông tục) ((thường) + along) tán tỉnh, phỉnh phờ, phỉnh nịnh.
 2. Đùa bỡn, trêu chòng, chòng ghẹo.

Chia động từ sửa

Tham khảo sửa