Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
haj˧˧˧˧haj˧˥˧˥haj˧˧˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
haj˧˥˧˥haj˧˥˧˧˥˧

Tính từ sửa

hay ho

  1. (thường dùng với hàm ý phủ định, mỉa mai) Hay (nói khái quát).
    Chẳng có gì là hay ho cả!

Đồng nghĩa sửa

Tham khảo sửa

  • Hay ho, Soha Tra Từ[1], Hà Nội: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam