Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fḭ̈ŋ˧˩˧ fə̤ː˨˩fïn˧˩˨ fəː˧˧fɨn˨˩˦ fəː˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
fïŋ˧˩ fəː˧˧fḭ̈ʔŋ˧˩ fəː˧˧

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa