Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /ˈɪntʃ/
  Hoa Kỳ

Danh từSửa đổi

inch /ˈɪntʃ/

 1. Đảo nhỏ (Ê-cốt).

Danh từSửa đổi

inch /ˈɪntʃ/

 1. Insơ (đơn vị đo chiều dài Anh bằng 2, 54 cm).
 2. Mức (nước, mưa... ) một insơ.
 3. một chút, một chút xíu, một tí; một tấc (đất... ); một bước.
  to ground — tranh chấp từng tất đất
  not to yield (give way) an inch — không nhượng một bước
 4. (Số nhiều) Tầm vóc.
  a man of your inches — người cùng tầm vóc như anh

Thành ngữSửa đổi

Động từSửa đổi

inch /ˈɪntʃ/

 1. Đi lần lần, đi rất chậm, đi từng bước, dịch lần lần.
  to inch along the street — đi lần lần dọc theo phố
  to inch one's way forward — tiến lên từng bước một

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi